We mean it. Every word! ™
 
       
 
Servicii
 
 
 
Sincron Translations SRL vă oferă următoarele servicii:
 
1. Traduceri
Limbile din și în care vă putem traduce documentele sunt următoarele:
 
Grupa I Grupa II Grupa III
Engleză Germană Arabă
Franceză Rusă Greacă
Italiană Maghiară Ebraică
Spaniolă Suedeză Japoneză
  Olandeză Chineză
  Daneză Coreeană
  Finlandeză  
  Turcă  
 
2. Interpretări/translații
Vă oferim servicii de interpretare simultană și consecutivă în mai multe limbi străine, însoțire delegații, interpretare în fața notarilor publici, a instanței sau altor autorități.
 
3. Colaționare (verificare) a traducerii efectuate de terți
 
4. Legalizare notarială (la cerere)
Întrucât toți traducătorii noștri sunt autorizați de Ministerul de Justiție, semnătura lor poate fi legalizată.
La solicitarea dvs, ne putem ocupa de legalizarea notarială a documentelor dvs, în numărul de exemplare specificat. Aceasta va fi tarifată separat, conform tarifelor percepute de cabinetul notarial.
 
5. Tehnoredactare computerizată
Pentru traducerile efectuate de Sincron Translations SRL, tehnoredactarea documentelor este inclusă în prețul traducerii.
Pentru tehnoredactarea altor documente (lucrări de diplomă, cărți etc.) consultați secțiunea tarife.